Skip to content Skip to footer

Anak Pintar

Melahirkan anak Lenggong yang cemerlang dalam bidang Akademi dan sahsiah. Kumpulan anak Lenggong yang disasarkan ialah daripada Tahun 6 hingga Tingkatan 6 serta anak anak Lenggong yang memasuki pelbagai institusi pengajian awam dan swasta dalam negara ini. ANAK PINTAR melibat semua sekolah rendah dan sekolah menengah dalam Parlimen Lenggong.

Diuruskan oleh Urusetia ANAK PINTAR dan dilaksanakan oleh Kelab Pendidikan Anak Lenggong.

Skop ANAK PINTAR:

  • Tuisyen Dr Shamsul
  • Kelas Online Dr. Shamsul
  • Seminar Anak Cemerlang
Kepada yang ingin menyertai ANAK PINTAR LEAD LENGGONG mestilah:

  • Mendaftar sebagai Ahli LEAD
  • Mematuhi syarat yang ditetapkan oleh LEAD Lenggong
  • Berasal dari Kawasan Parlimen Lenggong atau dibenarkan mengikut kesesuaian aktiviti LEAD
  • Cikgu Satariah Mohamad
  • Cikgu Yusof Ahmad