Skip to content Skip to footer

Bakti Anak Muda

BAM Adalah program membina semangat sukarelawan di kalangan anak muda. BAM Terbuka kepada pelbagai kumpulan NGO orang muda , pelajar, mahasiswa dari kawasan Parlimen Lenggong.

Diuruskan oleh Urusetia BAM dan dilaksanakan oleh Individu atau Kumpulan Anak Muda Lenggong. 

Skop Bakti Anak Muda:

  • Kerja amal
  • Gotong-royong bersama masyarakat
Kepada yang ingin menyertai BAKTI ANAK MUDA Lenggong mestilah:

  • Mempunyai organisasi lengkap dan sah dari segi undang undang Malaysia.
  • Mengemukakan cadangan atau perancangan lengkap borang yang LEAD sediakan.
  • Mematuhi syarat yang ditetapkan oleh LEAD Lenggong.
  • Berasal dari Kawasan Parlimen Lenggong.
  • Sdr Mohamad Ikmal Hakim Ismail