Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

All Posts

Groups directory

 • Group logo of Anak Cergas
  Active 5 months, 2 weeks ago

  Melahirkan anak Lenggong yang hebat, cergas dalam bidang Sukan, Rekriasi dan sahsiah. Kumpulan yang disasarkan ialah daripada Tahun 1 hingga Tingkatan 6 serta anak anak Lenggong yang memasuki pelbagai institusi […]

  Public Group / 2 members
 • Group logo of Anak Kreatif
  Active 5 months, 2 weeks ago

  Anak Kreatif bermatlamat melahir dan menyuburkan kreativiti potensi diri  atau kumpulan anak-anak lenggong dalam pelbagai  bidang kemahiran dan bakat. Di antaranya kesenian, seni kreatif, kebudayaan, dan sebagainya.

  Public Group / 2 members
 • Group logo of Bakti Anak Muda Lenggong
  Active 5 months, 2 weeks ago

  BAM adalah program membina semangat sukarelawan di kalangan anak muda. BAM terbuka kepada pelbagai kumpulan NGO orang muda, pelajar, mahasiswa dari kawasan Parlimen Lenggong.

  Public Group / 2 members
 • Group logo of Lenggong 'DEBATE'
  Active 5 months, 2 weeks ago

  Lenggong Debate (LED) merupakan program melatih keupayaan berhujah dan menjawab dikalangan masyarakat pelbagai kumpulan di parlimen lenggong. LED diuruskan oleh urusetia Akademi Kepimpinan Lenggong (LEAD)

  Public Group / 2 members
 • Group logo of Anak Pintar
  Active 5 months, 2 weeks ago

  Melahirkan anak Lenggong yang cemerlang dalam bidang Akademi dan sahsiah. Kumpulan yang disasarkan ialah daripada Tahun 6 hingga Tingkatan 6 serta anak anak Lenggong yang memasuki pelbagai institusi pengajian awam […]

  Public Group / 2 members